Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

 

Ouderbijdrage

De ouders van de Emmaschool zijn heel actief en ondersteunen de school bij de organisatie van allerlei feestelijkheden en andere activiteiten. Denk daarbij aan de activiteiten rond feestdagen, sportactiviteiten en diverse klussen op school.

De ouderraad /school vraagt aan elk gezin jaarlijks een vrijwillige bijdrage om een aantal zaken te financieren, waarvoor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geen vergoeding geeft.

U kunt daarbij denken aan de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest, sportevenementen, kosten voor ouderavonden, schoolverzekering enz.

De bedragen voor deze vrijwillige bijdrage zijn:

Voor het eerste kind: € 20
Voor het tweede kind: € 20
Voor het volgende kind: € 20

Rekeningnummer van de ouderraad is:

Postrekeningnummer : NL47 INGB 0003 1190 82
t.n.v. : Ouderraad Koningin Emmaschool te  Apeldoorn.

 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Schooltijden

De Emmaschool werkt met een continurooster en een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen van alle groepen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

 

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8:

 • Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 25 december 2022 t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag en Paasmaandag: 29 maart t/m 1 april 2024
 • Koningsdag: 27 april 2024
 • Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
 • Hemelvaart: 9 t/m 10 mei 2024
 • Pinksteren: 20 mei 2024
 • Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024 

 

Studiedagen voor alle leerkrachten (de kinderen zijn vrij):   

 • vrijdag 15 september 2023 
 • maandag 23 oktober 2023
 • dinsdag 14 november 2023
 • woensdag 6 december 2023
 • donderdag 15 februari 2024
 • vrijdag 16 februari 2024
 • donderdag 28 maart 2024
 • woensdag 17 april 2024
 • dinsdag 21 mei 2024
 • maandag 24 juni 2024