Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

 

Ouderbijdrage

De ouders van de Emmaschool zijn heel actief en ondersteunen de school bij de organisatie van allerlei feestelijkheden en andere activiteiten. Denk daarbij aan de activiteiten rond feestdagen, sportactiviteiten en diverse klussen op school.

De ouderraad /school vraagt aan elk gezin jaarlijks een vrijwillige bijdrage om een aantal zaken te financieren, waarvoor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geen vergoeding geeft.

U kunt daarbij denken aan de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest, sportevenementen, kosten voor ouderavonden, schoolverzekering enz.

De bedragen voor deze vrijwillige bijdrage zijn:

Voor het eerste kind: € 20
Voor het tweede kind: € 20
Voor het volgende kind: € 20

Rekeningnummer van de ouderraad is:

Postrekeningnummer : NL47 INGB 0003 1190 82
t.n.v. : Ouderraad Koningin Emmaschool te  Apeldoorn.

 

Schooltijden

De Emmaschool werkt met een continurooster en een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen van alle groepen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

 

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8:

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie: 24 december 2017 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019

Goede Vrijdag en Paasmaandag: 19 april en 22 april 2019

Koningsdag: 27 april 2019

Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019

Pinksteren: 10 juni 2019

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2019 

 

Studiedag voor alle leerkrachten: maandag 25 maart 2019                          

 

Extra vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 5:

Woensdag 12 september

Vrijdag 5 oktober

Woensdag 7 november

Vrijdag 23 november

Vrijdag 7 december

Vrijdag 21 december

Woensdag 16 januari

Woensdag 13 februari

Woensdag 13 maart

Vrijdag 17 mei

Woensdag 5 juni

Vrijdag 12 juli