Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

 

Ouderbijdrage

De ouders van de Emmaschool zijn heel actief en ondersteunen de school bij de organisatie van allerlei feestelijkheden en andere activiteiten. Denk daarbij aan de activiteiten rond feestdagen, sportactiviteiten en diverse klussen op school.

De ouderraad /school vraagt aan elk gezin jaarlijks een vrijwillige bijdrage om een aantal zaken te financieren, waarvoor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geen vergoeding geeft.

U kunt daarbij denken aan de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest, sportevenementen, kosten voor ouderavonden, schoolverzekering enz.

De bedragen voor deze vrijwillige bijdrage zijn:

Voor het eerste kind: € 20
Voor het tweede kind: € 20
Voor het volgende kind: € 20

Rekeningnummer van de ouderraad is:

Postrekeningnummer : NL47 INGB 0003 1190 82
t.n.v. : Ouderraad Koningin Emmaschool te  Apeldoorn.

 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Schooltijden

De Emmaschool werkt met een continurooster en een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen van alle groepen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

 

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8:

Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie: 24 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 7 maart 2022

Goede Vrijdag en Paasmaandag: 14 april t/m 18 april 2022

Koningsdag: 27 april 2022

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart: 25 t/m 27 mei 2022

Pinksteren: 6 en 7 juni 2022

Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Studiedagen voor alle leerkrachten (de kinderen zijn vrij):                 

vrijdag 15 oktober 2021

woensdag 17 november 2021

vrijdag 24 december 2021

maandag 7 maart 2022

donderdag 14 april 2022

woensdag 25 mei 2022

dinsdag 7 juni 2022