Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

 

Ouderbijdrage

De ouders van de Emmaschool zijn heel actief en ondersteunen de school bij de organisatie van allerlei feestelijkheden en andere activiteiten. Denk daarbij aan de activiteiten rond feestdagen, sportactiviteiten en diverse klussen op school.

De ouderraad /school vraagt aan elk gezin jaarlijks een vrijwillige bijdrage om een aantal zaken te financieren, waarvoor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geen vergoeding geeft.

U kunt daarbij denken aan de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest, sportevenementen, kosten voor ouderavonden, schoolverzekering enz.

De bedragen voor deze vrijwillige bijdrage zijn:

Voor het eerste kind: € 20
Voor het tweede kind: € 20
Voor het volgende kind: € 20

Rekeningnummer van de ouderraad is:

Postrekeningnummer : NL47 INGB 0003 1190 82
t.n.v. : Ouderraad Koningin Emmaschool te  Apeldoorn.

 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Schooltijden

De Emmaschool werkt met een continurooster en een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen van alle groepen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

 

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8:

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie: 23 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Paasmaandag: 7 april t/m 10 april 2023

Koningsdag: 27 april 2023

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 2023

Pinksteren: 29 mei 2023

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2022 

 

Studiedagen voor alle leerkrachten (de kinderen zijn vrij):                 

maandag 31 oktober 2022

vrijdag 23 december 2022

Vrijdag 3 februari 2023

maandag 6 maart 2023

woensdag 17 mei 2023

dinsdag 30 mei 2023

Woensdag 14 juni 2023