Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

 

Ouderbijdrage

De ouders van de Emmaschool zijn heel actief en ondersteunen de school bij de organisatie van allerlei feestelijkheden en andere activiteiten. Denk daarbij aan de activiteiten rond feestdagen, sportactiviteiten en diverse klussen op school.

De ouderraad /school vraagt aan elk gezin jaarlijks een vrijwillige bijdrage om een aantal zaken te financieren, waarvoor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geen vergoeding geeft.

U kunt daarbij denken aan de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest, sportevenementen, kosten voor ouderavonden, schoolverzekering enz.

De bedragen voor deze vrijwillige bijdrage zijn:

Voor het eerste kind: € 20
Voor het tweede kind: € 20
Voor het volgende kind: € 20

Rekeningnummer van de ouderraad is:

Postrekeningnummer : NL47 INGB 0003 1190 82
t.n.v. : Ouderraad Koningin Emmaschool te  Apeldoorn.

 

Schooltijden

De Emmaschool werkt met een continurooster en een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen van alle groepen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

 

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8:

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020

Goede Vrijdag en Paasmaandag: 10 april en 13 april 2020

Koningsdag: 27 april 2020

Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020

Pinksteren: 1 juni 2020

Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

Studiedag voor alle leerkrachten: maandag 25 maart 2019                          

 

Extra vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 6:

Woensdag 18 september

Vrijdag 4 oktober

Woensdag 6 november

Vrijdag 22 november

Vrijdag 6 december

Vrijdag 20 december

Woensdag 15 januari

Woensdag 12 februari

Woensdag 11 maart

Vrijdag 22 mei

Woensdag 24 juni

Vrijdag 10 juli