Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

 

Ouderbijdrage

De ouders van de Emmaschool zijn heel actief en ondersteunen de school bij de organisatie van allerlei feestelijkheden en andere activiteiten. Denk daarbij aan de activiteiten rond feestdagen, sportactiviteiten en diverse klussen op school.

De ouderraad /school vraagt aan elk gezin jaarlijks een vrijwillige bijdrage om een aantal zaken te financieren, waarvoor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geen vergoeding geeft.

U kunt daarbij denken aan de kosten voor het Sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest, sportevenementen, kosten voor ouderavonden, schoolverzekering enz.

De bedragen voor deze vrijwillige bijdrage zijn:

Voor het eerste kind: € 20
Voor het tweede kind: € 17
Voor het volgende kind: € 14

Rekeningnummer van de ouderraad is:

Postrekeningnummer : NL47 INGB 0003 1190 82
t.n.v. : Ouderraad Koningin Emmaschool te  Apeldoorn.

 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Schooltijden

De Emmaschool werkt met een continurooster en een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen van alle groepen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

 

 

Schoolvakanties

Start schooljaar - maandag 21 augustus 2017

Herfstvakantie - maandag 16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie - maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie - maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Paasweekend - vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018

Koningsdag - vrijdag 27 april 2018

Meivakantie - maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart - donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018

Pinksterweekend - maandag 21 mei 2018

Zomervakantie - maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn nog 12 dagen extra vrij, omdat zij minder uren naar school hoeven te gaan dan de kinderen van groep 5 t/m 8.

De vrije dagen voor groep 1 t/m 4: 2017: 6 september, 29 september, 25 oktober, 17 november, 6 december, 2018: 19 januari, 14 februari, 16 maart, 11 april, 18 mei, 13 juni, 6 juli.