de Emmaschool maakt je wereld groter!

Welkom op de Emmaschool! Wij zijn een kleinschalige, christelijke basisschool, waar we de wereld van kinderen groter maken. Wij staan voor onderwijs waar kinderen vaardigheden aanleren om nu en straks, zelfstandig te leven in een wereld waarin veel gebeurt. We doen dat door de kinderen op school bewust te maken van alles om hen heen.

 

Motto en visie

Voor het eerst naar school

 

Een maand voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van afspraken voor 4 wenmomenten. Uw kind mag naar school als het 4 jaar is geworden.

Lees meer

Van kinderopvang naar basisschool

Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig gaat aanmelden voor de basisschool. Ruim voordat uw kind vier jaar wordt kunt u contact opnemen met de directeur. Zij nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking op school en geeft u de gewenste informatie. Tevens krijgt u de gelegenheid de school te bekijken en nader kennis te maken.

 

Lees meer

Brede ontwikkeling

Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen tot mensen met zelfvertrouwen en positief gedrag.

Lees meer

Onderwijs van de toekomst

PCBS Emmaschool wil aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Wij besteden daarom aandacht aan o.a. creativiteit, leren samenwerken en kritisch nadenken.

Lees meer

Buitenlokaal

Rondom de Emmaschool ligt een prachtig schoolplein waar veel te ontdekken, onderzoeken en te leren valt.

Lees meer

Kanjertraining

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen volgen wij de kanjertraining.

 

Lees meer

Uw kind aanmelden voor de Emmaschool

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!
Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

Bij deze manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Voorrang
Om ervoor te zorgen dat uw kind naar een school in de buurt kan, heeft elk kind in de gemeente Apeldoorn op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer u op de website www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.
U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 kunnen hun zoon of dochter bij ons aanmelden. (NB. Jongere kinderen kunnen nog niet worden aangemeld.)
In oktober 2022 is naar deze ouders de brochure 'Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn' met het aanmeldformulier verstuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl

Hieronder staat op welke datum het aanmeldformulier uiterlijk ingeleverd moet zijn.

Geboortedatum kind

Aanmeldperiode en sluitingsdatum

1 september 2019 t/m 31 december 2019

20 oktober t/m 9 februari 2023

1 januari 2020 t/m 30 april 2020

20 oktober 2022 t/m 4 april 2023

1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020

20 oktober 2022 t/m 3 oktober 2023

 Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat.

Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

Een plaats op de basisschool
Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie gelijktijdig besturen en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Toewijzen van de plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier
een plaatsgarantie.
2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.

Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Definitieve inschrijving
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of you van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat dit op tijd doet. Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op de website www.basisscholenapeldoorn.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs me, zodat wij het adres van uw kind kunnen controleren.

Meer informatie over onze school
Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.


Kennismaken op de Emmaschool
Graag ontvangen wij u voor een nadere kennismaking. Neem contact met ons op tel 055 5333769/ stuur een mail naar jhove@pcboapeldoorn.nl.

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
T: 055 – 206 2299