Waar kun je op letten?

Het kiezen van de juiste school doet elke ouder op zijn eigen manier. Er zijn ouders die alleen letten op de sfeer op school. De eerste indruk van de school is bij hen doorslaggevend. Ook zijn er ouders die veel meer willen weten over de onderwijsvorm, veiligheid op school of de wijze van toetsen en volgen van een kind. Prima! U bepaalt de keuze.

In de periode van acht jaar dat je kind op de basisschool zit, verandert er van alles in behoeftes en verwachtingen van ouders en kind naar de school. Waar in de eerste groepen de nadruk ligt op sociale veiligheid, gaat dit in de hogere groepen meer en meer over 'leren' op ieders eigen niveau. 

Denk aan.


Bij de oriëntatie op een school kunt u op heel veel aspecten letten. Om u te helpen de juiste vragen te stellen noemen we de meest gehoorde vragen:

Algemeen 
Gebouw en hygiëne: Heeft de
school een fijn en schoon gebouw?
 

Buitenterrein: Hoe ziet de buitenspeelplaats er uit? Groot of klein? hoe is het omheind? Welke speeltoestellen staan er?

 


Onderwijs
Onderwijsvorm: Hoe zijn de ideeën die de school heeft over hoe kinderen leren en zich ontwikkelen, en hoe ze daarin begeleid zouden moeten worden. 

Bijzondere vakken: Geeft de school
les in bijzondere vakken zoals vreemde talen, mediawijsheid of techniek.
 

Onderwijskwaliteit:
Hoe is de kwaliteit van de school in verhouding tot scholen in de buurt?

Rapporteren en Volgen: Hoe worden de kinderen beoordeeld?

Samenwerking met ouders 
Ouderbetrokkenheid: Wat wordt er
op school van de ouders verwacht?
Is er een oudercontactmedewerker op de school? 

Ouderparticipatie: Welke communicatiemiddelen zet de school in om het contact met de ouders te intensiveren? Hoe vaak zijn er gesprekken tussen de school en de ouder? Doet de school aan huisbezoeken?