Kanjertraining

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen volgen wij de kanjertraining. Hiervoor hebben wij in 2014 onze licentie A en in 2016 de licentie B gehaald. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kanjertraining bouwt van groep 1 t/m 8 aan kanjers. Kanjers, die trots zijn op zichzelf, sterk staan in deze maatschappij, weerbaar zijn tegen vervelend (pest)gedrag en zelf niet meedoen aan dit gedrag. We zullen leerkrachten hierin blijven trainen om de best mogelijke resultaten te boeken.

We helpen elkaar

De kanjertraining helpt kinderen om sociaal vaardiger te worden en leert hen op een goede manier om te gaan met pestgedrag. Wanneer we van ouders horen dat hun kind wordt gepest pakken we dit altijd serieus op. We gaan in gesprek met de betreffende kinderen en wanneer het nodig is betrekken we ook de ouders van deze kinderen bij de gesprekken. Op deze manier zorgen we ervoor dat het pestgedrag zo snel mogelijk weer stopt.