Onderwijs van de toekomst

PCBS Emmaschool wil aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Vooral op het gebied van de technologie gaan de ontwikkelingen snel. De vaardigheden (‘21st century skills’) die belangrijk zijn voor kinderen en die het mogelijk maken hun wereld te vergroten zijn o.a. creativiteit, leren samenwerken en kritisch nadenken. In de groep 3 t/m 8 willen wij door het verbinden van vakken als natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en de kunstvakken hier vorm aan geven. Ontwerpend en onderzoekend leren is hierbij ons uitgangspunt.

21st century skills

Vanaf 2015 plannen we meer projecten om onderzoekend en ontdekkend leren en het aanleren van de 21st century skills steeds meer een plek te geven binnen ons onderwijs. Het is belangrijk dat de aangeboden leerstof betekenisvol is voor leerlingen. De leeractiviteiten moeten kinderen stimuleren en motiveren om meer te willen leren en zich daardoor breder te kunnen ontwikkelen. In de projecten wordt er gewerkt aan meerdere doelen tegelijk die ervoor zorgen dat we meer ingaan op de brede ontwikkeling van kinderen.

In augustus 2020 hebben we 100 devices gekocht ( chromebooks en ipads) waarmee kinderen zelf aan de slag kunnen. De ipads gebruiken we vooral in groep 1 t/m 4, omdat jonge kinderen graag met een touchscreen werken. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn er chromebooks. Deze chromebooks worden 's morgens ingezet tijdens tijdens het vak rekenen en 's middags bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. 

Voor meer informatie over de inzet van ICT: zie ons ICT-plan

 

 

Coöperatieve werkvormen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandige keuzes kunnen maken en goed kunnen samenwerken. Het zijn vaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn. Om het samenwerken en leren te bevorderen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.

 

Meer- en hoogbegaafdheid

Op de Emmaschool hoeven kinderen die voorlopen in hun ontwikkeling niet meer met alle leerstof van de groep mee te doen; ze gaan sneller door de stof heen en gaan vervolgens leerstof op hun eigen niveau verwerken. We noemen dat compacten en verrijken. Daarnaast komen deze kinderen (de Sm@rties) elke week bij elkaar onder leiding van onze  specialist meerbegaafdheid. Ze leren plannen en kritischer kijken naar hun eigen werk. Er worden hoge eisen gesteld aan hun werk. Filosoferen en debatteren is een van de onderdelen van het plusuur.