Ouderbetrokkenheid

Een goede ontwikkeling van kinderen is de kerntaak van de Emmaschool. Dit kan niet zonder een hoge ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Op de Emmaschool vinden wij het belangrijk dat de leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig en gehoord, gezien en gewaardeerd voelen en op een gelijkwaardige manier samenwerken aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Communicatie met ouders

Ouders zijn van harte welkom in de school. Er is altijd ruimte om met elkaar te overleggen. Initiatief hiervoor kan uitgaan van zowel de leerkracht als van de ouder. Als ouder kunt u ook aangeven wanneer er privé belangrijke (emotionele) gebeurtenissen zijn. Vroegtijdig bespreken van opgemerkte zaken kan heel positief werken in de begeleiding van uw kind.

Oudergesprekken

In de eerste drie weken van het schooljaar zijn de startgesprekken. Ouders kunnen kennismaken met de leerkracht van hun kind(eren). In dit gesprek vertelt de leerkracht hoe zij uw kind in de eerste weken heeft leren kennen. Ook kunt u als ouder vertellen wat u belangrijk vindt voor uw kind en wat u van het schooljaar verwacht. De leerkracht kan vervolgens vertellen welke informatie er is doorgegeven door de vorige leerkracht.

Informatieavond

In de eerste weken van het schooljaar organiseren we  een ouderavond voor alle ouders van de school, zodat u de ouders van de klas waarin uw kind zit kunt leren kennen. De leerkracht zal tijdens de informatieavond vertellen over wat er op programma staat tijdens het schooljaar en hoe u uw kind daarbij kunt ondersteunen.

 

 

Tien minuten-gesprekken

Drie keer per jaar zijn er de tien minuten-gesprekken. In deze gesprekken overleggen de ouders en de leerkracht(en) met elkaar over de voortgang op het gebied van rekenen taal en lezen en hoe het kind zich ontwikkelt  in de groep. Vind het kind het leuk om naar school te gaan en heeft het al vrienden waar het regelmatig mee optrekt? Vertelt uw kind veel over wat het school meemaakt? Wat kunnen we als school doen om uw kind nog beter te helpen?