Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouders maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt. Het item 'schoolkeuze' geeft antwoorden op vragen die je waarschijnlijk hebt en die wij dan ook regelmatig van andere ouders krijgen.

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je kind niet zo bij stil, maar het onderwijs is erg veranderd sinds jij als kind zelf op school zat. Geen krijtborden meer, geen saaie zwart-wit boekjes en we geven al lang niet meer klassikaal onderwijs. De opkomst van ICT heeft ook het onderwijs ongekende mogelijkheden geboden en daarvan maken scholen veelal gebruik. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan.  

Basisscholen hebben een andere opdracht dan vroeger. Toen ging het alleen over leren lezen, schrijven en rekenen. Nu gaat het over veel meer onderwerpen. Elke school legt daarbij zijn eigen accenten. De school kan niet alles aanbieden en maakt dus keuzes. Keuzes over het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uit ziet, hoe de sfeer is of hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders. 

 

We noemen een aantal van onze keuzes: 

 • Taalbeheersing  
 • Vreemde talen  
 • Hoogbegaafdheid  
 • Cultuur 
 • Sport en bewegen
 • Techniek 
 • Filosoferen  
 • Talentontwikkeling 
 • Wereldgerichtheid 
 • Prestatiegerichtheid 
 • Geloofsovertuiging 
 • Mediawijsheid 
 • Natuur en Duurzaamheid
Buitenlokaal