Voor het eerst naar school

Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het hele dagen naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. Ruim voordat uw kind vier jaar wordt, kunt u contact met de schoolleider opnemen. Zij nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking op school en geeft u de gewenste informatie. Tevens krijgt u de gelegenheid de school te bekijken en nader kennis te maken.

 

 

De start op de Emmaschool

Een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een kennismaking met de juf en de groep. Om alvast een beetje te wennen, mag uw kind vier ochtenden meedraaien. Dit gebeurt altijd in overleg. Wat heeft uw kind nodig en hoe sluiten we aan bij zijn ontwikkeling. Naast een bezoek aan de klas krijgt u dan alle praktische informatie over de start op school.

Kinderen die in december 4 jaar worden starten in principe na de kerstvakantie op school. Deze beslissing nemen we in overleg met u. December is een drukke maand voor kinderen en er gebeurt veel op school. Aan de andere kant begrijpen we heel goed dat kinderen die 4 jaar zijn geworden graag willen starten. Ook hier kijken we wat goed is voor uw kind.

Warme overdracht

Als uw kind bij een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf is geweest, willen we heel graag met de leidster, u als ouder en de leerkracht een afspraak maken om met elkaar te spreken over de  ontwikkelingen en onderwijsbehoeften van uw kind. We noemen dit een warme overdracht. Zo kunnen we vanaf dag 1 inspelen op de ontwikkeling van uw kind.

 

 

 

Aanmelden

Op de Emmaschool zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom in de kleutergroep. Nadat u het inschrijfformulier bij ons heeft ingeleverd  krijgt u  een bevestiging van uw aanmelding. U krijgt dan ook een code om u aan te melden voor Digiduif. Digiduif is een intern communicatiesysteem voor ouders en leerkrachten. Zo krijgt u al een inkijk in de communicatie tussen school en u.