Motto en visie

Wij staan voor onderwijs waar kinderen vaardigheden aanleren om nu en straks, zelfstandig te leven in een wereld waarin veel gebeurt. We doen dat door de kinderen op school bewust te maken van alles om hen heen. Onze school is een plaats waar kinderen hun kwaliteiten en talenten kunnen ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Het is een plek van waaruit de wereld wordt verkend. Vanuit een veilige omgeving mogen kinderen op verschillende manier leren en ontdekken waar ze goed in zijn. Er is alle aandacht voor de zelfstandigheid van ieder kind, het maakt ze bewust van zichzelf en van de wereld om hen heen.

Waar staan we voor?

De Emmaschool is een buurtschool en telt rond de 200 leerlingen, verdeeld over 9 basisgroepen. Daarnaast is er nog een peuterspeelzaal. Ook is er in het schooljaar 2018-2019 de 'eerste opvanggroep' gestart. In deze groep krijgen kinderen les die eerst in het buitenland woonden en daardoor de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Er is kinderopvang vóór en ná schooltijd en we kennen een startgroep peuters. We streven naar een maximale groepsgrootte van rond de 25 leerlingen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen. Voor de school zijn in ieder geval de volgende kernwaarden betekenisvol en richtinggevend:

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Passie en plezier

 

 

Christelijke school

Ieder kind is uniek en wordt gewaardeerd op wie ze zijn. Op PCBO ‘Emmaschool’ helpen we kinderen op weg naar een eigen levensopvatting, waarbij de christelijke waarden zoals respect voor elkaar en de omgeving een belangrijke rol vervullen.  

PCBO ‘Emmaschool’ is een christelijke school en vanuit deze  mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen.    

We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. We leren hen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te waarderen. Deze waarde laten wij terugkomen in onze omgang met elkaar. 

We vinden het belangrijk dat kinderen in gesprek zijn met elkaar over welke keuzes ze maken op grond van hun opvoeding en hun eigen levensbeschouwelijke identiteit. Wij geloven dat kinderen, door met elkaar in gesprek te zijn, elkaar beter leren kennen en elkaar leren waarderen. 

Wij laten de kinderen kennis maken met andere religies en leren ze om mensen met een andere levensbeschouwing of culturele achtergrond te respecteren.

In de onderbouw lezen we voor uit de Kinderbijbel en sluiten we aan bij de christelijke feestdagen. In de midden- en bovenbouw gebruiken we de methode Trefwoord. In Trefwoord staan Bijbelverhalen, gedichten, spiegelverhalen en gebeden waar de leerkracht gebruik van kan maken voor de lessen levensbeschouwelijke vorming. 

Start van het schooljaar

De sfeer op school is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. We vinden het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op school.

De periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie noemen we de gouden weken. In deze weken leren de kinderen elkaar weer beter kennen, leren ze wat de regels van de groep zijn en hoe ze zo goed mogelijk met elkaar kunnen omgaan. Tijdens deze eerste weken van het schooljaar worden er meerdere lessen gegeven en activiteiten georganiseerd waardoor de groep een sterke groep kan worden en kinderen weten wat ze aan elkaar hebben.

 

Excursies

De ouders en leerkrachten van de Emmaschool hebben met elkaar afgesproken dat we het motto van de school: 'Emmaschool maakt je wereld groter' onder andere zichtbaar maken door jaarlijks met kinderen op excursie te gaan. We vinden dat kinderen in de tijd die ze doorbrengen op de basisschool een bezoek gebracht moeten hebben aan een aantal musea of evenementen. Zo vinden we het belangrijk dat alle kinderen een keer op de Hoge Veluwe zijn geweest en op kamp zijn gegaan in groep 8. In overleg met de ouders gaan we hier binnenkort een plan voor schrijven.