Motto en visie

Wij staan voor onderwijs waar kinderen vaardigheden aanleren om nu en straks, zelfstandig te leven in een wereld waarin veel gebeurt. We doen dat door de kinderen op school bewust te maken van alles om hen heen. Onze school is een plaats waar kinderen hun kwaliteiten en talenten kunnen ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Het is een plek van waaruit de wereld wordt verkend. Vanuit een veilige omgeving mogen kinderen op verschillende manier leren en ontdekken waar ze goed in zijn. Er is alle aandacht voor de zelfstandigheid van ieder kind, het maakt ze bewust van zichzelf en van de wereld om hen heen.

Waar staan we voor?

De Emmaschool is een buurtschool en telt rond de 200 leerlingen, verdeeld over 9 basisgroepen. Daarnaast is er nog een peuterspeelzaal. Ook is er in het schooljaar 2018-2019 de 'eerste opvanggroep' gestart. In deze groep krijgen kinderen les die eerst in het buitenland woonden en daardoor de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Er is kinderopvang vóór en ná schooltijd en we kennen een startgroep peuters. We streven naar een maximale groepsgrootte van rond de 25 leerlingen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen. Voor de school zijn in ieder geval de volgende kernwaarden betekenisvol en richtinggevend:

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Passie en plezier

 

 

Christelijke school

De Emmaschool is een christelijke school en vanuit deze mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij willen hen ook leren dat er hogere waarden zijn in het leven dan alleen  het materiële. We respecteren en waarderen de eigen identiteit van ieder kind. Vanuit het christelijk geloof leren wij de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving te respecteren. Deze waarden laten wij terugkomen in de omgang met elkaar. Wij laten de kinderen kennismaken met andere religies en leren ze om mensen met een andere levensbeschouwing of culturele achtergrond te respecteren en te waarderen.

Start van het schooljaar

De sfeer op school is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. We vinden het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op school. Aan het begin van elk schooljaar hebben we een 'startweek'. Het doel van deze week is dat kinderen elkaar weer beter leren kennen. Hierdoor komen ze beter in hun vel te zitten en kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen. We doen dit door middel van diverse spelletjes en sport.

Na de 'startweek' is de veiligheid in de groepen sterk genoeg om er een goed schooljaar van te kunnen maken.

Excursies

De ouders en leerkrachten van de Emmaschool hebben met elkaar afgesproken dat we het motto van de school: 'Emmaschool maakt je wereld groter' onder andere zichtbaar maken door jaarlijks met kinderen op excursie te gaan. We vinden dat kinderen in de tijd die ze doorbrengen op de basisschool een bezoek gebracht moeten hebben aan een aantal musea of evenementen. Zo vinden we het belangrijk dat alle kinderen een keer op de Hoge Veluwe zijn geweest en op kamp zijn gegaan in groep 8. In overleg met de ouders gaan we hier binnenkort een plan voor schrijven.