De school

Welkom op de Emmaschool! Wij zijn een kleinschalige, christelijke basisschool, waar we de wereld van kinderen groter maken. Wij staan voor onderwijs waar kinderen vaardigheden leren om nu en straks, zelfstandig te kunnen leven in een wereld waarin veel gebeurt. We doen dit door de kinderen op school bewust te maken van de wereld om hen heen. Onze school is een plaats waar kinderen hun kwaliteiten en talenten kunnen ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Het is een plek van waaruit de wereld wordt verkend.

School in een mooi gebouw

In januari 2016 is er brand geweest in ons schoolgebouw. Deze brand veroorzaakte zoveel schade dat we ongeveer een half jaar geen gebruik konden maken van de klaslokalen. Gelukkig was er in de buurt een leegstaand schoolgebouw waar we zo lang met de bus naar toe werden gebracht.

Vanaf juni 2016 maken we weer gebruik van ons eigen schoolgebouw. De school is nu prachtig gerenoveerd. Alle muren zijn wit geschilderd. Voor het houtwerk is vooral (appel)groen en rood/paarse verf gebruikt. In het midden van de school is door het verwijderen van een paar muurtjes een groot leerplein ontstaan met een leskeuken en een schoolbibliotheek.

Het gebouw is een feest om te kunnen werken en leren, horen we van kinderen, ouders en leerkrachten.

Leerplein

Tijdens de renovatie is er een leerplein gemaakt, waar de kinderen met elkaar kunnen samenwerken. Leerlingen uit verschillende groepen van de school werken aan gezamenlijke opdrachten waarbij ze soms met elkaar moeten overleggen.

Ook vind je op het leerplein een leskeuken. Kinderen kunnen hier opdrachten uitvoeren met meten en wegen en tegelijkertijd iets lekkers bakken.

Verder is een hoek van het leerplein ingericht als bibliotheek. Kinderen kunnen kiezen uit zo'n 1500 eigentijdse boeken. Dit boek mogen ze lezen in hun eigen klaslokaal.

Op het leerplein is ook een podium gebouwd waar unitshows worden georganiseerd. Dit zijn gezamenlijke bijeenkomsten, waarbij zang, toneel en dans centraal staan. Ook ouders worden uitgenodigd bij de unitshows.

Gezonde School

Sinds 2015 mogen wij ons 'gezonde school' noemen. Wij zijn de eerste school in Apeldoorn die het certificaat (sociaal emotionele ontwikkeling) in ontvangst hebben genomen. 

Naast een veilige en uitdagende leeromgeving vinden wij een gezonde leeromgeving en een gezonde leefstijl bij kinderen belangrijk. 

In het schooljaar 2016-2017 willen we het certificaat voor gezonde voeding ontvangen. Alle kinderen hebben een bidon. Hiermee stimuleren wij het drinken van water bij kinderen. Dinsdag tot en met vrijdag nemen alle kinderen alleen groente en fruit mee naar school voor de ochtendpauze. Tijdens evenementen kiezen we zoveel mogelijk voor gezonde hapjes en snacks.

Voor meer informatie: zie onderstaande link

beleid Gezonde School

Buitenlokaal

Een manier om de wereld van de kinderen groter te maken is door te ontdekken en te leren in het buitenlokaal. In 2014 is door de samenwerking met Jantje Beton, IVN, de gemeente de buurt en organisaties en bedrijven die aan onze school zijn verbonden, het schoolplein opnieuw ingericht. De opdracht was een groener en gezond schoolplein dat uitdaagt om te  bewegen. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben samen een pleinplan gemaakt. En het is erg mooi geworden!

We beschikken over een waterpomp en  diverse klim- en klautermaterialen. Daarnaast beschikt de school over een ‘jungle’ waar diverse planten ‘wild’ kunnen groeien. Dit trekt veel verschillende insecten aan.  Leerlingen kunnen deze insecten bekijken met behulp van een loep. Daarna kunnen ze op de I-pad informatie over de insecten opzoeken.  Ook is er een moestuin waar de kinderen kunnen zaaien en oogsten. Wekelijks wordt de tuin onderhouden.

Brede school

Onze school is partner binnen de Brede School Zuid samen met nog twee basisscholen, de kinderopvang en organisaties zoals de GGD, Maatschappelijk werk, CODA, Markant, Accres sportstimulering, Wisselwerk, Aventus en verenigingen uit de wijk. Samen maken wij ons sterk om de ontwikkelingskansen van onze kinderen te versterken.

De Brede School wil een veilige plaats bieden waar kinderen de kans krijgen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom wordt er juist extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld sport, dans, theater, muziek, taalstimulering en leesbevordering, weerbaarheid, techniek- en creatieve activiteiten; een speels aanbod van leuke en zinvolle activiteiten die de leerprestaties van de kinderen verbeteren. De activiteiten vinden zowel onder- als na schooltijd plaats.